Buscar
Estás en modo de exploración. debe iniciar sesión para usar MEMORY

   Inicia sesión para empezar

E1: Den skjulte mobiltelefon


🇬🇧  »  🇩🇰
Learn Danés From Inglés
Creado:


Public
Creado por:
efe


0 / 5  (0 calificaciones)» To start learning, click login

1 / 25

🇬🇧


Is my time over?
🇩🇰


Er min tid slut?

Practique preguntas conocidas

Manténgase al día con sus preguntas pendientes

Completa 5 preguntas para habilitar la práctica

Exámenes

Examen: pon a prueba tus habilidades

Pon a prueba tus habilidades en el modo de examen

Aprenda nuevas preguntas

Modos dinámicos

InteligenteMezcla inteligente de todos los modos
PersonalizadoUtilice la configuración para ponderar los modos dinámicos

Modo manual [beta]

El propietario del curso no ha habilitado el modo manual
Modos específicos

Aprende con fichas
Escuchar y deletrearOrtografía: escribe lo que escuchas
elección múltipleModo de elección múltiple
Expresión oralPractica tu habilidad de expresión oral
Expresión oral y comprensión auditivaPractica la pronunciación
EscrituraModo de solo escritura

E1: Den skjulte mobiltelefon - Marcador

0 usuarios han completado este curso. ¡sé el primero!

Ningún usuario ha jugado este curso todavía, sé el primero


E1: Den skjulte mobiltelefon - Detalles

Niveles:

Preguntas:

100 preguntas
🇬🇧🇩🇰
I'm so busy at the moment with all sort of things.
Jeg har så travlt for tiden med alt muligt
Are you going now?
Skal du af sted nu?
What are you up to?
Hvad har du gang i?
Well done
Godt gået / Godt klaret
You are tough on me today captain
Du er hård ved mig i dag kaptajn
Why don't we get back to work?
Skal vi ikke komme i gang igen?
I don't know.
Jeg ved det ikke
So what is he doing here?
Hvad laver han så her?
He doesn't train at all
Han træner slet ikke
That's my cousin.
Det er min fætter
I'm just going to move on with him there
Jeg skal lige videre med ham der
Is my time over?
Er min tid slut?
I've said that to you
Det har jeg sagt til dig
I haven't been invited to anything
Jeg er ikke blevet inviteret til noget
I'm just saying that.
Det siger jeg bare
I am just saying
Jeg siger det bare
It suits me better
Den passer mig bedre
It suits me better.
Den passer bedre til mig.
I think it's bold / cool / posh
Jeg synes den er fed / sejt / fimset
Isn't it just beautiful?
Er den ikke bare flot?
Now you may look
Nu må du kigge
I do not feel like a birthday party
Jeg har ikke lyst til fødselsdagshalløj
If it was me, then I would have torn it off all the time.
Hvis det var mig, så havde jeg altså revet den af hele tiden.
Do you not tear them off all the time?
River du den ikke af hele tiden?
Try to see her there
Prøv at se hende der
Aren't you just?
Bliver du ikke bare?
You just looked so happy!
Du så bare så glad ud!
I don't feel like anything
Jeg har ikke lyst til noget
Chicken skewers
Kyllingespyd
I just said yes to extra shift tonight
Jeg har bare lige sagt ja til ekstra vagther i aften
I can't stand it
Jeg kan ikke holde det ud
I can't stand that
Det kan jeg ikke tåle
I can not stand all that.
Jeg orker ikke alt det der.
I can make lamb with plums and spinach
Jeg kan lave lam med blommer og spinat
How long do I have to stand here?
Hvor længe skal jeg stå her?
I'm not really interested in it
Jeg er ikke rigtig interesseret i det
I'm not really into it.
Jeg er ikke rigtig til det.
I'm voting for snickers cake
Jeg stemmer for Snickers-kage
You love it
Du elsker det
Now we must not forget that there is yosef's birthday.
Nu må vi altså ikke glemme, at der er Yosefs fødselsdag.
But, there isn't.
Men, det er der ikke.
You would tell me if it were.
Du ville sige det, hvis det var.
I don't have time for this.
Jeg har ikke tid til det her
I will be late
Jeg kommer for sent
There's nothing you're hiding, is there?
Der er ikke noget, du skjuler, vel?
It has been a sick leave at work
Det har været en sygemelding på arbejde
I'm just on my way to the shower.
Jeg er bare lige på vej i bad.
Just like you?
Ligesom dig?
You have to go all the way.
Du skal gå hele vejen.
I do not mind that.
Jeg gider ikke det der.
You're racing towards success
Du ræser mod succes
That bike is perfect until you get into the school.
Den cykel er perfekt, til du kommer ind på skolen.
It's like a ferrari.
Det er som en Ferrari.
It suits me better.
Den passer mig bedre.
It suits me better.
Den passer bedre til mig.
Anything else?
Er/Var det andet?
It's always looked like that!
Den har altid set såden ud!
I'm a supervisor at a huge airport.
Jeg er supervisor i en kæmpe lufthavn.
Is there something wrong?
Er der noget galt?
Is something wrong?
Er noget galt?
Is something wrong?
Er det noget i vejen?
How can you do this to your family?
Hvordan kan du gør det her mod din familie?
You are not one of us
Du er ikke en af os
You don't belong here
Du hører ikke hjemme her
You don't belong here
Du hører ikke til here
Traitor
Forræder
You are a disappointment
Du er en skuffelse
I wash it just by myself
Jeg vaske det bare selv
I never lie at night
Om natten lyver jeg aldrig
We get free housing and garden with lawn
Vi får fri bolig og have med græsplæne
There are some things I need to sort out.
Der er nogle ting, jeg skal ordne
Now leave me alone
Lad mig nu være
I am (so)
Det er jeg
I just want to
Jeg har bare lyst til
I just want you to be happy.
Jeg vil bare have, at du er glad
Only you make a good profit from it with all that extra guards.
Bare du tjener godt på det med alle det ekstra vagter.
It's completely fine
Det er helt fint
Yes, but I'm not sweating.
Jo, men jeg sveder ikke
That's what I said to you.
Det sagde jeg også til dig
The clothes were not dirty at all
Det tøj var slet ikke beskidt
It was just your laundry
Det var bare dit vasketøj
I'm going to get the biggest room
Jeg skal have den største værelse
The hidden mobile phone
Den skjulte mobiltelefon
So you can call yourself inspector for housing association.
Så kan kalde dig inspektor for boligforening.
When do you submit an application?
Hvornår afleverer du ansøgning?
It's going to be tough for them to do without me.
Det bliver hårdt for dem at undvære mig.
It's a lot now!
Det er meget nu!
Social is about something completely different
Social handler om noget hele andet
Then you're social
Så er man social.
Here the union fills everything and it eats everyone's money.
Her fagforening fylder alt. Og den æder alle ens penge.
Trade union
Fagforening
It's just weird that you don't get that much paid out.
Det er bare mærkeligt, at du ikke får så meget udbetalt.